Ztoja har haft 3st valpkullar (2005,2007och2008) Från den första kullen 2005 behöll vi Zsa-Zsa själva. Det har visat sig att valparna i de flesta fall har blivit duktiga jakthundar. Från den andra kullen blev Snillabyggets Calla jaktprovmeriterad strax innan sig 2årsdag, 1:pris och Drevcert.

Den sista kullen 2008 har just börjat jaga säsongen 2009/10 och ibland dessa valparna 5 till antalet så har första jaktsäsongen gått bra, mycke jaktlust hos dom så det ska bli spännande och se om någon startar på drevprov 2010/11