Sydsvenska Beagelklubben Broby (april)

1pris med HP juniorklass

SKK Hässleholm (maj)

1pris med CK,BIR och BIG 4

Sydsvenska Beagleklubben Eksjö (maj)

1pris méd CK 2:a bästa hanhundsklass

Hallands Beagleklubb (maj)

1 pris med HP junioklass

Östsvenska Beagleklubben (maj)

1 pris med HP juniorklass

SKK Borås (juni)

1 pris med CK,BIR

SKK Tvååker (10juli)

1 pris med CK, 2:a bästa hanhundsklass

SKK Tvååker (11juli)

1 pris med HP junioklass

 SKK Ronneby (9aug)

1 pris med CK, BIR

Sydsvenska Beagleklubben Åseda (augusti)

1 pris med CK 2:a bästa hanhundsklass

SKK Öland 6/9

1 pris med CK 2:a bästa hanhundsklass

SKK Sofiero 12/9

1 pris med CK 4:a bästa handhundsklass

Vagnhärad maj 2009

Borås juni 2009