Här finns lite info om våra tikar, klicka på namnet till höger,

Ziri och Zippa jagar endast hare, Izzie jagar både hare och rådjur, Linnea håller jag på att jaga in, ska försöka få henne att bara jaga hare. Lolo har ett första pris på Rå.

Förhoppningsvis så blir det så att det är Linnea och Lolo som jag kommer att gå vidare med i avel. 

L-kullen fick HP (Hederspris) vid Sydsvenska Beagleklubbens utställning i Växjö 15 aug 2021.
Från vänster Lukas, Leia, Linnea och Lolo