Dynamic Flyer's Fast Rush Roadster S58189/2008, (Zpencer) 6 veckor

Här Zpencer ett år gammal.

 

På utställningar har han flertalet CK och blivit BIR ett antal gånger

 

Han har startat en gång på jaktprov och fick en 3:a Rå